DE DUURZAME WERKGEVER

TRAINING REGIE OP INZETBAARHEID©
Leidinggevenden en HR-adviseurs leren kijken en denken als een regisseur om verzuim te voorkomen of op te lossen als uitval onvermijdelijk is.

CASUSVLOTTEN©
Leren van elkaars ervaringen om vastgelopen casuïstiek vlot te trekken; een intervisiewerkvorm voor leidinggevende en HR-adviseurs.

PLOTGESPREK©
Koersbepaling met de werkgever voor de oplossing van een probleemcasus. Na het gesprek kan de eerste stap direct worden gezet.

BELEIDSADVIES
Actualiseren en vastleggen van het inzetbaarheidsbeleid en het protocol ziekteverlof op basis van de bij de organisatie passende visie en uitgangspunten.

DE DUURZAME WERKNEMER

ARBEIDSKUNDIG ONDERZOEK EN ADVIES
Onderzoek en advies over de arbeidsmogelijkheden van je zieke medewerker, vastgelegd in een rapport van de arbeidsdeskundige.

DUURZAAM WERK PLAN IK©
Eigen regie van je medewerker met een plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid op basis van coachgesprekken, incl. verslaglegging.

Wil je gebruik maken van een van deze diensten? Bel, mail of vul het contactformulier in.